Línia directa empreses i emprenedors - viver.empreses@valls.cat - Moodle Emprenedoria i Empresa    -    IMDL Vallsgenera  -  977 61 20 10  -  vallsgenera@valls.cat  -  Ctra. del Pla 37A  -  43800 Valls
Informem que atendrem el públic preferentment a través
del correu vallsgenera@valls.cat o pel telèfon 977 612 010, de 10-13 hores.

Dispositius RMI

Programa de mesures actives d'inserció per a persones destinatàries de la Renda Mínima d'inserció 2015.

Inici: 1 de desembre 2015      Fi: 30 de juny 2016       Participants: 30

Continguts:
1) Tutories: inicial, seguiment i tancament.
2) Prospecció empreses.
3) Coordinació.
4) Accions formatives: context laboral, identificació de competències de base i transversals, motivacions i interessos, mercat de treball i ocupacions, canals de recerca de feina, eines de recerca de feina, procés de selecció, autoocupació i formació en competències transversals.