Línia directa empreses i emprenedors - viver.empreses@valls.cat - Moodle Emprenedoria i Empresa    -    IMDL Vallsgenera  -  977 61 20 10  -  vallsgenera@valls.cat  -  Ctra. del Pla 37A  -  43800 Valls

Benvolgut ciutadà, Benvolguda ciutadana,

Benvingut a la pàgina web de l'Institut Municipal de Desenvolupament Local - Vallsgenera.

Desitgem que aquest portal obert a internet sigui per a tu una porta oberta a noves oportunitats formatives, laborals, professionals i empresarials.

A través d'aquest espai posem a la teva disposició la informació i els canals de comunicació necessaris per gaudir dels serveis que Vallsgenera ofereix a la ciutat de Valls i a la comarca de l'Alt Camp.

Vallsgenera és l'organisme autònom de l'Ajuntament de Valls encarregat, en termes generals, de dinamitzar l'economia municipal i, més concretament, en la creació de nous llocs de treball a través de tres àrees d'actuació: la formació, la intermediació i la Borsa de Treball. 

Vallsgenera és el responsable de millorar l'ocupabilitat de les persones en atur o en cerca de millors oportunitats laborals a través de l'orientació, l'assessorament i la formació; en assessorar i acompanyar els emprenedors en la creació de noves empreses, i en captar inversions per a l'establiment de nous negocis a Valls.

Vallsgenera, conjuntament amb la Regidoria d'Empresa i Ocupació de la qual depèn, també actua com a interlocutor i dinamitzador dels diferents sectors econòmics de la ciutat: agricultura, indústria, comerç, serveis i turisme, tant de manera bilateral com en òrgans de participació ciutadana com el Consell Municipal de Comerç, el Consell Econòmic i Social de Valls o la Taula del Turisme (aquesta en procés de constitució).

Vallsgenera també treballa en l'atenció i dinamització de les empreses, i com a referent de l'administració en el territori, així com oferint formació contínua, perquè estem convençuts que la formació i la qualificació són les eines clau per a la millora de la professionalitat i la productivitat de les empreses, per tal que puguin ser més competitives en el mercat.

Des d'aquestes àrees d'actuació treballem amb dedicació i implicació per millorar l'economia de Valls i generar noves oportunitats per als vallencs i vallenques.

 

Joan Carles Solé i Estil·les
President de  l'IMDL Vallsgenera
Regidor d'Empresa i Ocupació