Línia directa empreses i emprenedors - viver.empreses@valls.cat - Moodle Emprenedoria i Empresa    -    IMDL Vallsgenera  -  977 61 20 10  -  vallsgenera@valls.cat  -  Ctra. del Pla 37A  -  43800 Valls

Subvencions Vallsgenera 2017

Noves convocatòries de subvencions a empreses i emprenedors

> Fins a 850€ per projecte d'emprenedoria impulsat per joves de 18 a 35 anys

> Fins a 800€ per treballador contractat, amb un màxim de 2.400€ per empresa

L’Ajuntament de Valls, a través de l’Institut Municipal de Desenvolupament Local Vallsgenera, ha obert les convocatòries de subvencions a les empreses i als nous emprenedors per afavorir l’impuls i la dinamització econòmica de la ciutat de Valls. La convocatòria de subvencions a les empreses que contractin aturats majors de 45 anys està dotada inicialment amb 16.000 euros, i la convocatòria de subvencions per a joves emprenedors de Valls està dotada inicialment amb 10.000 euros.

Les convocatòries plantejen les següents línies de subvencions:

  • Foment a la contractació laboral d’aturats i residents a Valls, de majors de 45 anys per les empreses i entitats del municipi. Per a les empreses i entitats de Valls que contractin aturats majors de 45 anys entre 1 d’octubre del 2016 al 30 de setembre del 2017, la quantitat a subvencionar són 800€/treballador contractat, per empresa, amb un màxim de 2400€ per empresa. 
  • Fomentar que joves emprenedors creïn empreses a Valls. Per a les persones físiques o jurídiques que iniciïn una activitat de negoci amb domicili social a Valls en el període entre l’1 d’octubre del 2016 al 30 de setembre del 2017, la quantia màxima de la subvenció atorgada són 850€ per projecte d’emprenedoria impulsat per joves aturats de 18 a 35 anys.

L’atorgament de les subvencions s’efectuarà conforme als principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació.

El termini màxim de presentació de les sol·licituds serà l’1 d’octubre del 2017.

 

> Resum subvenció joves emprenedors 2017                > Resum subvenció majors de 45 anys 2017

> Descarregar la sol·licitud                                                  > Descarregar la sol·licitud      

                                                                                                     > Descarregar la declaració jurada

Declaració responsable obligacions tributàries         > Declaració responsable obligacions tributàries 

Convocatòria subvenció joves emprenedors 2017     > Convocatòria subvenció majors de 45 anys 2017 

Bases subvenció joves emprenedors 2017                   > Bases subvenció majors de 45 anys 2017

> Model sol·licitud transferència bancària                     > Model sol·licitud transferència bancària