Línia directa empreses i emprenedors - viver.empreses@valls.cat - Moodle Emprenedoria i Empresa    -    IMDL Vallsgenera  -  977 61 20 10  -  vallsgenera@valls.cat  -  Ctra. del Pla 37A  -  43800 Valls

SESSIÓ INFORMATIVA DEL CURS D'ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

El proper dilluns dia 4 a les 11:00 a la Sala d'actes de Vallsgenera farem una sessió informativa del curs d'Activitats de gestió administrativa de 840 hores de formació i 80 hores de pràctiques, que volem iniciar aquest mes de desembre.

És un curs adreçat prioritàriament a persones treballadores en situació d'atur demandants d'ocupació (DONO) i que compleixin amb el requisit per accedir a un Certificat de Professionalitat de nivell 2. Si no tenen aquest últim requisit poden fer una prova de nivell per determinar que tenen les competències clau necessàries per seguir amb aprofitament la formació d'aquest curs.

Les persones interessades i/o que tinguin algun dubte sobre aquesta acció formativa és millor que assisteixin a aquesta sessió.