Línia directa empreses i emprenedors - viver.empreses@valls.cat - Moodle Emprenedoria i Empresa    -    IMDL Vallsgenera  -  977 61 20 10  -  vallsgenera@valls.cat  -  Ctra. del Pla 37A  -  43800 Valls

DAM 18-18 OPERACIONS BÀSIQUES DE RESTAURANT I BAR

Les persones interessades han de fer la preinscripció i assistir a la Sessió Informativa prevista pel dilluns 17 de setembre, a les 09.00 i a les 13:00

 

 

INSCRIU-TE AQUI

 

Les persones interessades han de fer la preinscripció i assistir a la Sessió Informativa prevista pel dilluns 17 de setembre, a les 09.00 i a les 13:00

Temporalització prevista: del 01/10/2018 al  28/11/2018 més pràctiques al desembre 
Horari previst: de 08:30 a 14:30, de dilluns a divendres

Aquesta acció formativa estarà cofinançada amb càrrec del Programa Operatiu del FSE 2014-2020
de Catalunya (CCI 2014ES05SFOP007), amb una taxa de cofinançament del 50%.

Relació de mòduls formatius i d'unitats formatives:
 

MF0257_1: Servei bàsic de restaurant bar. (120 hores)

  • UF0053: Aplicació de normes i condicions higienicosanitàries en restauració. 
  • UF0058: Ús de la dotació bàsica del restaurant i assistència en el preservei. (30 hores)
  • UF0059: Servei bàsic d'aliments i begudes i tasques de postservei al restaurant. (60 hores)

MF0258_1: Aprovisionament, begudes i menjars ràpids. (120 hores)

  • UF0053: Aplicació de normes i condicions higienicosanitàri es en restauració. (30 hores)
  • UF0060: Aprovisionament i emmagatzematge d'aliments i begudes al bar. (30 hores)
  • UF0061: Preparació i servei de begudes i menjars ràpids al bar. (60 hores)

MP0015: Mòdul de pràctiques professionals no laborals d'operacions bàsiques de restaurant i bar (80 hores)