Línia directa empreses i emprenedors - viver.empreses@valls.cat - Moodle Emprenedoria i Empresa    -    IMDL Vallsgenera  -  977 61 20 10  -  vallsgenera@valls.cat  -  Ctra. del Pla 37A  -  43800 Valls

EF 18/1/11 INTRODUCCIÓ AL PROCÉS D'ESTAMPACIÓ

 
L'objectiu del curs és que els alumnes obtinguin la preparació necessària per tal de poder efectuar la preparació de la peça, el seu procés d'estampació i llançar el càlcul. També es vol aconseguir que els alumnes puguin dur a terme l'avaluació dels resultats i efectuar modificacions necessàries fins a l'obtenció d'una bona peça metàl·lica.
 
DATES: Del 14 al 23 de Novembre 2018. Dilluns, dimecres i divendres
HORARI : de 17 a 21h