Línia directa empreses i emprenedors - viver.empreses@valls.cat - Moodle Emprenedoria i Empresa    -    IMDL Vallsgenera  -  977 61 20 10  -  vallsgenera@valls.cat  -  Ctra. del Pla 37A  -  43800 Valls
Informem que atendrem el públic preferentment a través
del correu vallsgenera@valls.cat o pel telèfon 977 612 010, de 10-13 hores.

Segon tram de la línia d'avals de l'ICO per a pimes i autònoms per a pal·liar els efectes econòmics del covid-19

Resolució de 10 d'abril de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 10 d'abril de 2020, pel qual s'instrueix a l'Institut de Crèdit Oficial a posar en marxa el segon tram de la línia d'avals aprovada pel Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, i s'estableix que els seus beneficiaris siguin les petites i mitjanes empreses i autònoms afectats per les conseqüències econòmiques del COVID-19; publicada en el BOE dissabte dia 11 d'abril de 2020.

Les condicions específiques d'aquest segon tram d'avals, als quals serà aplicable també les fixades per al primer:

• L'import ascendirà a la quantitat de 20.000 milions d'euros.

• Es destina a avalar exclusivament el finançament a PIMES i AUTÒNOMS.

• L'ICO avalarà el finançament atorgat per entitats de crèdit, establiments financers de crèdit, entitats de diners electrònics i entitats de pagaments que hagin sol·licitat la seva adhesió al contracte marc d'ICO abans del 15 de maig de 2020.

• Els requisits a complir per les pimes i els autònoms són els establerts en l’esmentat Acord, sense que les entitats financeres puguin afegir-ne d’ altres.

• El preu per al client dels crèdits que es beneficiïn de l'aval haurà de ser, en general, inferior al dels préstecs i altres operacions que no comptin amb l'aval.

• Es prohibeix a les entitats financeres comercialitzar altres productes en ocasió de la concessió de préstecs; així com condicionar la mateixa a la contractació pel client d'altres productes.

• Els avals podran sol·licitar-se fins al 30 de setembre de 2020.