Línia directa empreses i emprenedors - viver.empreses@valls.cat - Moodle Emprenedoria i Empresa    -    IMDL Vallsgenera  -  977 61 20 10  -  vallsgenera@valls.cat  -  Ctra. del Pla 37A  -  43800 Valls
Informem que atendrem el públic preferentment a través
del correu vallsgenera@valls.cat o pel telèfon 977 612 010, de 10-13 hores.

Ampliació del termini per a la presentació i ingrés de determinades declaracions i autoliquidacions tributàries

Reial Decret-llei 14/2020, de 14 de abril, pel que s'amplia el termini per a la presentació i ingrés de determinades declaracions i autoliquidacions tributàries.

Aquestes mesures s'aplicaran només a aquelles empreses amb  un volum de facturació inferior a 600.000 euros (per a la resta seguirà essent el 20 de abril de 2020 el plaç de presentació), i son:

- El plaç màxim de presentació de les declaracions d'aquest primer  trimestre es passarà al 20 de maig de 2020, i el plaç per a les domiciliacions serà fins el el 15 de maig.

- En les declaracions ja presentades amb domiciliació en compte, no s 'efectuarà el càrrec fins el  20 de maig.