Línia directa empreses i emprenedors - viver.empreses@valls.cat - Moodle Emprenedoria i Empresa    -    IMDL Vallsgenera  -  977 61 20 10  -  vallsgenera@valls.cat  -  Ctra. del Pla 37A  -  43800 Valls
Informem que atendrem el públic preferentment a través
del correu vallsgenera@valls.cat o pel telèfon 977 612 010, de 10-13 hores.

Imports màxims de venda al públic de productes sanitaris

Resolució de 22 d’ abril de 2020, de la Direcció General de Cartera Comú de Serveis del Sistema Nacional de Salud y Farmàcia, per la que es publica l’ Acord de la Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments de 21 d’ abril de 2020, pel qual s’ estableixen importes màxims de venta al públic en aplicació d’allò previst a l’ Ordre SND/354/2020, de 19 d’ abril, per la que s’ estableixen mesures excepcionals per a garantir l’ accés de la població als productes d’ ús recomanats como a mesures higièniques per a la prevenció de contagis per COVID-19, publicada al BOE nº 113 del 23 d’ abril de 2020 i va entrar en vigor a partir  dia 24 d’ abril de 2020.

S’estableixen els imports màxims de venta al públic dels següents productes sanitaris:

  • Mascaretes quirúrgiques d’un sol ús: 0,96 €/unitat.
  • Gels i solucions hidroalcohòliques autoritzats temporalment per la AEMPS:

 

Fins 150 ml.:                                0,021 €/ml

De 150 ml fins a 300 ml.:             0,018 €/ml

De 300 ml fins a 1000 ml.:           0,015 €/ml

 

Aquests preus màxims són preus finals amb l’IVA.