Línia directa empreses i emprenedors - viver.empreses@valls.cat - Moodle Emprenedoria i Empresa    -    IMDL Vallsgenera  -  977 61 20 10  -  vallsgenera@valls.cat  -  Ctra. del Pla 37A  -  43800 Valls
Informem que atendrem el públic preferentment a través
del correu vallsgenera@valls.cat o pel telèfon 977 612 010, de 10-13 hores.

Programa de suport a la inversió per a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments

Persones beneficiàries: 

Els professionals autònoms i empreses de comerç i serveis, artesania i moda. Parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

 

Accions subvencionables: 

Àmbit 1: recuperació dels locals buits

- La compra, arrendament o concessió administrativa de locals.

- L'ús d'aparadors de locals tancats.

- La continuïtat de l'empresa comercial.

- L'ampliació de la superfície de venda annexionant un nou local.

 

Àmbit 2: reforma d’establiments

- La reforma de l’establiment en parades de mercats municipals sedentaris.
- L’adequació de les parades de mercats municipals no sedentaris (on el sol·licitant n’acrediti la titularitat en, com a mínim, els darrers 5 anys).

- La reforma de l’establiment de botigues a peu de carrer que tinguin una antiguitat mínima de 10 anys (on el sol·licitant n’acrediti la titularitat en, com a mínim, els darrers 10 anys).


 

Requisits:

Que la inversió mínima subvencionable sigui de 2.000,00 euros.

Àmbit 1:

- En cas de compra, lloguer o autorització d'ús o concessió administrativa, ser el titular del contracte corresponent.
- Els establiments s'han de destinar a l'explotació d'alguna activitat de comerç al detall.
- Han de disposar del corresponent permís municipal.

- Queden excloses aquelles inversions que superin els 60.000,00 euros i les concessions administratives corresponents a inauguracions de mercats municipals

Àmbit 2:

- En el cas de les parades de mercats municipals no sedentaris, el sol·licitant n’ha acreditar la titularitat en, com a mínim, 5 anys.

- En el cas de les botigues a peu de carrer, el sol·licitant n’ha d’acreditar la titularitat en, com a mínim, 10 anys (acceptant la possibilitat d’acreditar-la a través de la suma amb la titularitat anterior si es tracta d’un familiar de fins a 2on grau).

Aquest programa és incompatible amb el programa 3 per a la reactivació del comerç

 

Quantia de la subvenció: 

Fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000,00 euros.

 

Documentació:

  • Fotografia de la façana i de l’interior de l’establiment, o de la parada de mercat (previ a la realització de les accions).
  • Còpia de la llicència d’obertura municipal o documentació equivalent (àmbit 2)
  • En el cas d’accions de recuperació dels locals buits (àmbit 1), còpia del contracte corresponent degudament signat.
  • Pressupost detallat o factures de les actuacions (àmbits 1, 2 ó 3)
  • Referència de l’Informe de resultat de l’autodiagnosi TIC (http://autodiagnosi.ccam.cat/) del CCAM.

 

Realitzar el tràmit