Línia directa empreses i emprenedors - viver.empreses@valls.cat - Moodle Emprenedoria i Empresa    -    IMDL Vallsgenera  -  977 61 20 10  -  vallsgenera@valls.cat  -  Ctra. del Pla 37A  -  43800 Valls
Informem que atendrem el públic preferentment a través
del correu vallsgenera@valls.cat o pel telèfon 977 612 010, de 10-13 hores.

Programa de suport als municipis en l’àmbit del comerç i de l’artesania

Persones beneficiàries: 

Ajuntaments i els seus organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats, entitats municipals descentralitzades, mancomunitats i consells comarcals.

 

Accions subvencionables: 

Àmbit 1: suport als municipis per la recuperació dels locals comercials buits

·Pla estratègic Diagnosis comercial del municipi

·Definició de l’estratègia per a l’obertura de locals en la zona definida.

·Seguiment del projecte i implementació

 

Àmbit 2: suport als municipis per a la notorietat de les fires i fires-mercat d’Artesania

·Activitats divulgatives de prestigi.

·Elements de difusió, promoció i publicitat.

Queden excloses les activitats d’animació i les necessitats logístiques no vinculades directament a les activitats divulgatives.

 

Requisits: 

Àmbit 1: suport als municipis per la recuperació dels locals comercials buits

L’ens sol·licitant haurà de presentar una memòria justificativa de la necessitat
de l’actuació.

La inversió mínima subvencionable ha de ser de 3.000,00 euros.

 

Àmbit 2: suport als municipis per a la notorietat de les fires i fires-mercat d’Artesania

L’entitat sol·licitant ha de ser l’organitzador de la fira o fira-mercat.

Caràcter artesà, monogràfic o multisectorial, de la fira o fira-mercat

Els expositors amb domicili social a Catalunya han de disposar del carnet d’artesà i distintiu de producte D’A.

La fira o fira-mercat ha d’estar registrada al registre d’activitats firals del Departament d’Empresa i Coneixement.

 

Quantia de la subvenció: 

Àmbit 1: suport als municipis per la recuperació dels locals comercials buits

Fins al 50% de la despesa subvencionable, amb un màxim de 7.000,00 euros.

Àmbit 2: suport als municipis per a la notorietat de les fires i fires-mercat d’Artesania

Fins al 50% de la despesa subvencionable, amb un màxim de 10.000,00 euros.

 

Documentació: 

Memòria de l’actuació en la que ha de constar: objectius, programa, calendari d’actuacions, lloc i dates de realització.

Ves-hi

 

Realitzar tràmit