Línia directa empreses i emprenedors - viver.empreses@valls.cat - Moodle Emprenedoria i Empresa    -    IMDL Vallsgenera  -  977 61 20 10  -  vallsgenera@valls.cat  -  Ctra. del Pla 37A  -  43800 Valls
Informem que atendrem el públic preferentment a través
del correu vallsgenera@valls.cat o pel telèfon 977 612 010, de 10-13 hores.

La Seguretat Social aprova una moratòria de cotitzacions socials per 12 sectors econòmics (Orden ISM/371/2020, de 24 de abril)

  • Podran sol.licitar la suspensió dels pagaments durant sis mesos, les empreses, per a les aportacions empresarials i per conceptes de recaptació conjunta, i els autònoms, per a les seves quotes.

  • Es tracta de les cotitzacions que corresponen als mesos de maig, juny i juliol; essent el període de meritació, en el cas d’ empreses, està inclòs entre abril i juny, i en el cas d’autònoms, entre maig i juliol.

  • Comerç, activitats agrícoles, fusteria, publicitat y arts gràfiques, odontologia, perruqueria i bellesa son alguns dels sectors que poden sol.licitar aquesta moratòria.

 

El RD 11/2020 de 31 de març, que permetrà a les empreses i autònoms de 12 sectors econòmics suspendre durant sis mesos sense cap tipus d’ interès les cotitzacions socials (per a empreses, aportacions empresarials) i per conceptes de recaptació conjunta, i als autònoms, per a les seves quotes pagadores en els meses de maig, juny i juliol. En el cas dels autònoms aquestes mensualitats son les que corresponen a aquests mesos, mentre que en el cas de les empreses son les meritades en el mes immediatament anteriors.

 

Código CNAE 2009 | Descripción actividad

  119                            Otros cultivos no perennes

  129                            Otros cultivos perennes

1812                            Otras actividades de impresión y artes gráficas

2512                            Fabricación de carpintería metálica

4322                            Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire acondicionado

4332                            Instalación de carpintería

4711                            Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con predominio en productos alimenticios, bebidas y tabaco

4719                            Otro comercio al por menor en establecimientos no especializados

4724                            Comercio al por menor de pan y productos de panadería, confitería y pastelería en establecimientos especializados

7311                            Agencias de publicidad

8623                            Actividades odontológicas

9602                            Peluquería y otros tratamientos de bellesa

 

Els autònoms i empreses d’activitats que no es trobin entre les indicades, tenen la possibilitat de sol.licitar un aplaçament de las cotitzacions socials amb un tipus d’interès del 0,5%, set vegades inferior a l’ habitual pels pagaments que havien de realitzar en els mesos d’abril, maig i juny.